sk

macOS Support Essentials 11 (Big Sur)

macOS Support Essentials 11 je trojdňový kurz, ktorý vás naučí, ako podporovať, diagnostikovať a optimalizovať macOS Big Sur. Je určený ľuďom profesionálne sa venujúcim podpore používateľov počítačov Mac, technikom, zamestnancom oddelenia help desk a tiež pokročilým používateľom. Ide o jediný kurz z radu Apple Pro Training Series, ktorý sa týka macOS Big Sur. Účastníci sa krok za krokom zoznámia s postupmi týkajúcimi sa aktualizácie, reinštalácie a konfigurácie macOS Big Sur, a tiež tém spojených so sieťovými službami, ako je Content Caching.

Ciele školenia

 • Popíšeme systémové nástroje a funkcie novo zavedené v macOS Big Sur ? ako Control Center, Notification Center, zmeny týkajúce sa bezpečnosti a súkromia, novinky v prehliadači Safari, systémových rozšírení, macOS Recovery, nástroje pre bezpečné spustenie alebo novú ochranu Signed System Volume (SSV).

Adresáti školenia

 • Každý, kto potrebuje podporovať používateľa macOS, diagnostikovať problémy s ním alebo optimalizovať prácu tohto prostredia: profesionáli IT odvetvia, technici, špecialisti oddelenia help desk, pokročilí používatelia

Vstupné požiadavky

Odporúčaný rozsah zručností pred začatím školenia:

 • základná znalosť prostredia macOS
 • základná znalosť práce s desktopovými operačnými systémami

Tematický rozsah:

Inštalácia a konfigurácia

 • Úvod do macOS
 • Aktualizácia a reinštalácia macOS
 • Konfigurácia prostredia
 • Používanie príkazových riadkov
 • Prostredie obnovy systému macOS Recovery
 • Aktualizácia macOS

Používateľské účty

 • Správa používateľských účtov
 • Domáce katalógy
 • Ochrana a súkromie
 • Zmena hesiel

Systémy súborov

 • Správa súborov a uchovávanie dát
 • Šifrovanie diskov FileVault
 • Oprávnenie a sprístupnenie
 • Skryté zdroje, skratky a archívy

Správa dát

 • Správy systémových zdrojov
 • Mechanizmus záložnej kópie Time Machine

Aplikácie a procesy

 • Inštalovanie aplikácií
 • Správa súborov
 • Správa a diagnostika aplikácií

Sieťová konfigurácia

 • Základná sieťová konfigurácia
 • Pokročilá sieťová konfigurácia
 • Diagnostika problémov s prístupom k sieťovým zdrojom

Sieťové služby:

 • Správa sieťových služieb
 • Sprístupnenie a Personal Firewall

Správa systému

 • Diagnostika problémov s perifériami
 • Tlačiarne a skenery
 • Štartovací postup a diagnostika problémov

Cena

 • 1000 EUR (vrátane DPH)

Najbližšie termíny