sk

Registrácia na školenie "macOS Support Essentials 11 (Big Sur)"

Podrobnosti o školení

Vydanie
Cena 1000 EUR (vrátane DPH)

Údaje účastníka

Faktúra alebo účtenka

Chcem dostať faktúru (firma) Chcem obdržať účtenku (fyzická osoba)

Kontaktná osoba

Účastník Iná osoba

Iné